grumtus


grumtus
grumtus, -i adj. žr. grumstus: Grumti žemė Rk.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • dubimas — dubìmas sm. (2) → dubti: 1. K. 2. Kojų dubìmas – negali pabrist per sniegą Rm. 3. Dubìmas naginių per grumtus! Jnšk. dubimas; įdubimas; išdubimas; nudubimas; perdubimas; sudubimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grumtynė — grumtỹnė sf. (2) Rk, Zr, Pn žr. grumtynas: Mūsų pūdymuose baisi grumtỹnė, kaip te reiks tuos grumtus sudirbti, susmulkinti Jnšk. Be lietaus tokioj grumtynėj nė nesėk Ds …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kaukuoti — 2 kaukuoti, uoja, ãvo tr. daužyti: Antra diena kaukuoja grumtus (grumstus) Alks …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • keverzonė — keverzõnė sf. (2) keverzojimas: Pirma sudaužyk didžiuosius grumtus, paskum akėk – dabar tikra keverzõnė Grž …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusidaužymas — nusidaũžymas sm. (1) → nudaužyti 3 (refl.): Nusidaũžymas kojų [po grumtus] – kruvinos panagės! Pšl. daužymas; apdaužymas; atsidaužymas; išdaužymas; nusidaužymas; pradaužymas; sudaužymas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pribukinti — 1 pribùkinti tr. atšipinti, padaryti buką: Šarpuok pribùkintą kirvį J. Dalgę į grumtus pribùkinau, reikia paplakt Pbs. bukinti; atbukinti; nubukinti; pabukinti; pribukinti; užsibukinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ruilis — ruĩlis (nlt.?) sm. (2), rùilis (1) 1. Žg velenas, volas žemei lyginti: Ruĩlį veža du arkliai Yl. Rùilis lengvas, uždėk kokį medį ant jo Ms. Gerai, kad toks didelis ruĩlis, tai sumaliau visus grumtus į miltus Krp. Taip lygu, lyg ruiliù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suakėti — 1 suakėti tr. 1. supurenti, susmulkinti akėjant: Grumtus negali suakėti J. O kai suakė̃s laukus, kai bus visur lygu, kur tu, kiškeli, beprisiglausi? Š. Dirvos sausos ir suakėtos esti BM224. | refl.: „Susiakėkit, visos dirvos“, – ir susiakėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukulti — sukùlti, sùkulia, sukūlė; R, M 1. tr. kuliant sudaryti, gauti, prikulti: Gražūs rugiai buvo – iš kapos po du centneriu sukūlė Ut. Nuplėšk stogą, iškulk jį ir, ką sukulsi, raitas neškis sėtų Vaižg. 2. tr. iškulti: Dabar gali neversti [pėdų], kol …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • volas — 1 võlas (l. wał < vok. Wall) sm. (2) K, MitVI55, NdŽ, Grz, Žr, (4) Jd, volas (1) BŽ30 1. Kos58, M, LTEXII373, Vdš, Všv, KlvrŽ, Brs, Br, Krsn velenas žemei lyginti, grumstams trupinti, ristuvas: Jis grumstus volija su volù J. Su lygiu volù… …   Dictionary of the Lithuanian Language